Øster Hurup Lokalhistoriske Forening

Står for driften af Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv og det tilhørende Lille Museum.

Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv

Tager vare på lokalt arkivmateriale: Indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om områdets og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid. Besøg arkivet – kom og se billeder og fotos fra egnen. Gamle og nye kort. Avisudklip fra Hurup. Folketællingslister. Kirkebøger. Foreningsprotokoller. Bogmateriale om stort set alt. Film fra egnen. Historier fra egnen. Skøder. Skudsmålsbøger – og meget mere. Eller få en hyggelig snak.
Foreningen har for tiden 330 husstande som medlemmer.

Som medlem støtter du Lokal Arkivets arbejde.

Kontingent: 100 kr. pr. husstand. I prisen er inkluderet to numre af det lokalhistoriske tidsskrift ”Gammelt Nyt”.

Er du/I interesseret i at blive medlem og modtage Gammelt Nyt, kan man henvende sig til Lars Sølgaard, Bekkasinvej 10, Ø. Hurup (Tlf.: 9858 8469), Rosa Larsen, Hjejlevej 5, Ø. Hurup. Tlf.: 22 29 55 96 eller via email på kontakt siden her.

Det Lille Museum

Gammelt interiør og redskaber kan beses i åbningstiden

Åbningstider:

Onsdage: 14 – 16.30 eller efter aftale. Juli måned, helligdage og skoleferier er der lukket.

Bestyrelsen:

Rita Hansen, Jane Holt, Kaj Larsen, Rosa Larsen, Karen Myrup, Hanne Schmidt og Lars Sølgaard. Suppleanter: Sten Andersen og Anni Glad.

Foreningen er medlem af DEA (Danmarks Egnsarkiver) og LMK (Lokalarkiver i Mariagerfjord kommune).

Artikler

Herunder kan ses udvalgte artikler fra arkivet.

Billeder

Herunder kan ses udvalgte billeder fra arkivet. Der kan søges i arkivet efter flere billeder her.